Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Résztvevő a nevezés elküldésével kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és az általa megbízott adatfeldolgozók a konferencia lebonyolítása, és a Résztvevők tájékoztatása céljából kezeljék.
 2. Szervező ezúton tájékoztatja Résztvevőt, hogy a regisztráció elküldésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A személyes adatok szolgáltatása minden esetben önkéntes és a Résztvevő bármikor indokolás nélkül jogosult a közreműködést, illetőleg az adatszolgáltatást megtagadni, hozzájárulását pedig visszavonni. Amennyiben a Résztvevő a személyes adatait nem szolgáltatja, illetve a hozzájárulását visszavonja, és emiatt a Szervező nem képes a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségei teljesítésére, úgy ez a Résztvevő jelentkezésének, rendezvényen történő részvételének érvénytelenségével jár.
 3. A Résztvevő által megadott személyes adatok esetében az adatok kezelésének célja:
  • a Résztvevő azonosítása;
  • a konferencián való részvétel biztosítása;
  • a konferencia-kiadvány elkészítése;
  • panaszkezelés.
 4. Szervező a tudomására jutott személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeli; azokat harmadik fél tudomására a Résztvevő hozzájárulása nélkül nem hozza; egyéb, törvényben vagy jelen szabályzatban meg nem határozott célra nem használja fel azokat.
 5. Szervező biztosítja, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben.
 6. A Résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, valamint az Adatvédelmi törvényben rögzített feltételek fennállta esetén tiltakozhat adatainak kezelése ellen.
 7. A Szervező által működtetett honlap ún. süti-adatokat (cookie-data) helyez el a felhasználó böngészőjében. A tárolt süti-adatok a személy azonosítására nem alkalmasak.