A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága,
a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete és
a Magyar Pedagógiai Társaság
2023. szeptember 15-én Debrecenben rendezi meg
a XIII. Kiss Árpád Emlékkonferenciát

Interdiszciplináris pedagógia és a korszakváltás bizonytalansága

címmel.

Az oktatási rendszer komplex kihívásait 2020 első hónapjaitól hosszú ideig a Covid 19 vírus keltette világjárvány határozta meg. A társadalom működésének időlegesen majdnem teljes felfüggesztéséhez vezető járvány soha nem tapasztalt helyzetet teremtett és gyökeresen új elvárások elé állította az oktatási rendszert is. A számos kihívás jónéhány választ hívott életre, melyek egy része az iskolabezárások megszűnte után is megmaradt, miközben a hátrányos gazdasági és társadalmi következményeket az oktatási rendszer még nem tudta kiheverni. Nem alakult ki új egyensúly, hiányoznak az új normák, kétséges, vajon elkezdődött-e már egy új korszak.

E változásokban gazdag kor aktuális oktatási kérdéseinek megvitatására hívjuk Önöket a XIII. Kiss Árpád Emlékkonferenciára. Várjuk az állandósuló bizonytalanság korában kikristályosodó neveléstudományi dilemmák általános, generalista megközelítéseit, illetve az oktatás és nevelés konkrét problémáinak elemzését célzó témajavaslataikat is. Soron következő, 2023-as konferenciánk az 1999-ben megrendezett I. Kiss Árpád Emlékkonferencia hagyományait kívánja folytatni: miközben megnevez egy központi problémakört, tárgyává teszi a pedagógiai gondolkodás, kutatás és gyakorlat elviekben összes aktuális problémáját is.

Debrecen – Budapest, 2023. március 29.

Buda András
DE Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
Kiss Endre
ELTE BTK – OR-ZSE